Игри

Информация за страница Договор

   Най-общо казано договор представлява взаимното разбирателство между две или дори повече на брой страни, който определя и регулира техните права и задължения. В исторически план многократно са се подписвали такива споразумения между различни държави, особено по време на война. В наши дни терминът се свързва с гражданското право, като в случая се имат предвид отделните граждани на дадено общество. Що се отнася пък до областта на правото, договорите са съществена и неизменна част от облигационното. Всеки изучаващ право задължително минава през тази материя, а много от завършилите впоследствие се ориентират именно към тази сфера. Днес за никого не е тайна, че едно от задължителните условия при започване на работа, нанасяне на квартира или пък сключване на търговска сделка, неизменно се стига до подписването на договори. Всъщност те могат да бъдат само устни в някои случаи, но все пак това не променя или намалява тяхната важност. Дали договорът е изгоден или не, зависи от условията и клаузите в него.

    При подписване / сключване на договор винаги има страни, които са заинтересовани от това въпросното споразумение да се осъществи. Преди обаче да се пристъпи към окончателното споразумение, е редно за всеки един от интересуващите се добре да се знае с условията и различните клаузи на договора. Само по този начин биха се избегнали неприятностите, свързани с лъжа и измама.Те са често срещано явление в наши дни и в медиите непрекъснато излизат новини за измамени хора след сключването на договори. Това да се познава добре тяхната цялост е особено важно за всеки, който практикува право. Юристите, независимо в коя правна сфера работят, всеки ден се сблъскват с много хора. Някои от тях идват при тях само за съвети и консултации, но други го правят с явното намерение да ги наемат като официални представители в съда. Ето защо адвокатът е длъжен не само по всяко време да държи връзка с клиентите си, но и добре да се запознае с договорите и останалите важни документи. Твърде вероятно е в тях да се открият слабости и неточности, които впоследствие да се използват за средства за спечелване на делото.

    Различните по вид договори винаги са свързани с установяването на отношения. Такива са например и типичните в наши дни футболни трансфери, когато даден футболист преминава от един отбор в друг. Тези договори освен че са дълги и подробни, също така се сключват за големи парични суми. Всъщност това е един от най-важните фактори, на които трябва да се обърне внимание. Често паричните измами са това, на което доста хора стават жертва всеки ден. Могат да се посочат много примери за такива ситуации – например при наемането на строителна фирма, която предлага услугите си на квадратен метър. За много хора е препоръчително ако не разбират нещо в даден договор или пък имат известни колебания, незабавно да се обърнат за помощ и съвет към експерти. Благодарение на тях се намалява до минимум шансът от това да се допуснат грешки или неточности, които в крайна сметка водят единствено до ощетяване и загуби.

eXTReMe Tracker